Bepalings en Voorwaardes / terms and conditions
 

 

 1. Enige Suid-Afrikaanse burger bo die ouderdom van 18 mag aan die kompetisie deelneem, behalwe werknemers van Die Pendoring Reklametoekennings, hul familie en geassosieerde promosie vennote.
 2. Die prys is ‘n naweek  geborg deur die ATKV by een van die ATKV se sewe selfsorg vakansieoorde van die wenner se keuse plus ‘n R1 500 kontantprys. Die prys is geldig vanaf 21 September 2012 tot 21 Desember 2012. Die prys is nie geldig gedurende die skoolvakansies en oor langnaweke nie. Die prys is nie oordraagbaar nie en die prys kan nie vir kontant omgeruil word nie. Vervoerkoste is nie ingesluit by die prys nie.
 3. Die speler met die hoogste tellings op die “Vat Oor” leiersbord by www.pendoring.co.za, sal in aanmerking kom vir die prys.
 4. Om in te skryf moet deelnemers die “Vat Oor” speletjie op die Pendoring webtuiste speel en hul tellings op die leiersbord plaas.
 5. Die sluitingsdatum vir die kompetisie is middernag 14 September 2012 en die en die wenners sal per e-pos in kennis gestel word op Dinsdag 18 September 2012.
 6. Pendoring se besluit is finaal en geen korrespondensie sal daaroor gehou word nie.
 7. Die Wenner moet instem om deel te neem aan enige promosionele veldtogte met afloop van die kompetisie.
 8. Deelnemers wat nie die Bepalings en Voorwaardes nakom nie sal nie in aanmerking vir die prys kom nie.
 1. This competition is open to South African citizens except those under the age of 18, employees of The Pendoring Advertising Awards, their relatives and associated promotions companies.
 2. The prize, sponsored by the ATKV, is a weekend at the ATKV resort of your choice – there are seven self catering resorts to choose from. The winner also gets R1 500 in cash. Valid from 21 September 2012 to 21 December 2012. Not valid during school holidays or long weekends. The prize is non-transferable and cannot be exchanged for cash. Cost of transport is not included in the prize.
 3. The player with the highest score will be chosen from the ‘Vat Oor’ game leaderboard at www.pendoring.co.za.
 4. To enter, participants must play the ‘Vat Oor’ game on the Pendoring website and post their scores on the leaderboard.
 5. The closing date of this competition is midnight 14 September 2012 and the winner will be notified via email on Tuesday 18 September 2012.
 6. The decision of Pendoring is final and no correspondence shall be entered into.
 7. The Winner shall be expected to participate in a/any post event PR campaign.
 8. Failure to comply with any of these Terms and Conditions will result in immediate forfeiture of the Prize.